Chuyển đến nội dung

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản chung

Bằng cách truy cập và đặt hàng với Unlimited Beverage Limited Company, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ có trong Điều khoản & Điều kiện được nêu dưới đây. Các điều khoản này áp dụng cho toàn bộ trang web và bất kỳ email hoặc hình thức liên lạc nào khác giữa bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage.

Trong mọi trường hợp, đội ngũ của Unlimited Beverage Limited sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng, tài liệu trên trang web này, ngay cả khi nhóm của Unlimited Beverage Limited Company hoặc đại diện được ủy quyền đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Nếu việc bạn sử dụng các tài liệu từ trang web này dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh thiết bị hoặc dữ liệu, bạn sẽ chịu mọi chi phí cho việc đó.

Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra trong quá trình sử dụng tài nguyên của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi giá và sửa đổi chính sách sử dụng tài nguyên bất cứ lúc nào.

Giấy phép

Công ty TNHH Unlimited Beverage cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể hủy bỏ, không thể hủy ngang để tải xuống, cài đặt và sử dụng trang web theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này.

Các Điều khoản & Điều kiện này là hợp đồng giữa bạn và Unlimited Beverage Limited (trong các Điều khoản & Điều kiện này được gọi là "Unlimited Beverage Limited Company", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), nhà cung cấp của Unlimited Beverage Limited Trang web của Công ty và các dịch vụ có thể truy cập được từ trang web của Công ty TNHH Unlimited Beverage (được gọi chung trong các Điều khoản & Điều kiện này là "Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage").

Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản & Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage. Trong các Điều khoản & Điều kiện này, "bạn" đề cập đến cả bạn với tư cách là một cá nhân và tổ chức mà bạn đại diện. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào, chúng tôi có quyền hủy tài khoản của bạn hoặc chặn quyền truy cập vào tài khoản của bạn mà không cần thông báo.

ý nghĩa

Đối với Điều khoản & Điều kiện này:
 • Cookie : một lượng nhỏ dữ liệu được tạo bởi một trang web và được lưu bởi trình duyệt web của bạn. Nó được sử dụng để xác định trình duyệt của bạn, cung cấp phân tích, ghi nhớ thông tin về bạn chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập của bạn.
 • Công ty : khi chính sách này đề cập đến “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, nó đề cập đến Công ty TNHH Unlimited Beverage, (Tòa nhà H3, Tầng 1, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm về thông tin của bạn theo Điều khoản & Điều kiện này.
 • Quốc gia : nơi đặt trụ sở của Công ty TNHH Unlimited Beverage hoặc chủ sở hữu/người sáng lập của Công ty TNHH Unlimited Beverage, trong trường hợp này là Việt Nam
 • Thiết bị : bất kỳ thiết bị nào được kết nối internet như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể được sử dụng để truy cập Unlimited Beverage Limited Company và sử dụng dịch vụ.
 • Dịch vụ : đề cập đến dịch vụ được cung cấp bởi Unlimited Beverage Limited Company như được mô tả trong các điều khoản tương đối (nếu có) và trên nền tảng này.
 • Dịch vụ của bên thứ ba : đề cập đến các nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác quảng cáo và tiếp thị cũng như những người khác cung cấp nội dung của chúng tôi hoặc những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
 • Trang web : Trang web của Unlimited Beverage Limited Company.", có thể truy cập qua URL này: https://unlimitedbeverage.com/
 • Bạn : một người hoặc tổ chức đã đăng ký với Unlimited Beverage Limited Company để sử dụng Dịch vụ.

Những hạn chế

Bạn đồng ý không, và bạn sẽ không cho phép người khác:
 • Cấp phép, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối, truyền tải, lưu trữ, thuê ngoài, tiết lộ hoặc khai thác thương mại trang web hoặc cung cấp nền tảng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, tháo rời, giải mã, biên dịch ngược hoặc thiết kế đảo ngược bất kỳ phần nào của trang web.
 • Xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo sở hữu nào (bao gồm bất kỳ thông báo nào về bản quyền hoặc thương hiệu) của Unlimited Beverage Limited Company hoặc các chi nhánh, đối tác, nhà cung cấp hoặc người cấp phép của trang web.

Chính sách hoàn trả và hoàn tiền

Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Unlimited Beverage Limited Company. Chúng tôi đánh giá cao việc bạn thích mua những thứ chúng tôi xây dựng. Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm bổ ích khi khám phá, đánh giá và mua sản phẩm của chúng tôi.

Như với bất kỳ trải nghiệm mua sắm nào, có các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các giao dịch tại Unlimited Beverage Limited Company. Chúng tôi sẽ ngắn gọn như luật sư của chúng tôi sẽ cho phép. Điều chính cần nhớ là bằng cách đặt hàng hoặc mua hàng tại Công ty TNHH Unlimited Beverage, bạn đồng ý với các điều khoản cùng với Chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Unlimited Beverage."

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Bạn không hoàn toàn hài lòng với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thảo luận về bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải với sản phẩm của chúng tôi.

Lời đề nghị của bạn

Mọi phản hồi, nhận xét, ý tưởng, cải tiến hoặc đề xuất (gọi chung là "Đề xuất") do bạn cung cấp cho Công ty TNHH Unlimited Beverage liên quan đến trang web sẽ vẫn là tài sản độc quyền và duy nhất của Công ty TNHH Unlimited Beverage.

Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ được tự do sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc phân phối lại các Đề xuất cho bất kỳ mục đích nào và theo bất kỳ cách nào mà không có bất kỳ khoản tín dụng hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn.

Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi đã cập nhật Điều khoản & Điều kiện của mình để cung cấp cho bạn sự minh bạch hoàn toàn về những gì đang được đặt khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách nó được sử dụng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc mua hàng, bạn đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Điều khoản & Điều kiện này chỉ áp dụng cho Dịch vụ. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi Công ty TNHH Unlimited Beverage. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc quan điểm thể hiện trong các trang web đó và các trang web đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc tính đầy đủ. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi không còn hiệu lực. Trình duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang có liên kết trên nền tảng của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách của trang web đó. Các bên thứ ba đó có thể sử dụng cookie của riêng họ hoặc các phương pháp khác để thu thập thông tin về bạn.

Bánh quy

Công ty TNHH Nước giải khát không giới hạn sử dụng "Cookie" để xác định các khu vực trên trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookie để nâng cao hiệu suất và chức năng của trang web nhưng không cần thiết cho việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, nếu không có các cookie này, một số chức năng như video có thể không khả dụng hoặc bạn sẽ được yêu cầu nhập chi tiết đăng nhập mỗi khi truy cập trang web vì chúng tôi sẽ không thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies. Tuy nhiên, nếu bạn tắt Cookies, bạn có thể không truy cập được chức năng trên trang web của chúng tôi một cách chính xác hoặc hoàn toàn không. Chúng tôi không bao giờ đặt Thông tin nhận dạng cá nhân trong Cookies.

Thay đổi Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH Unlimited Beverage có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho bạn hoặc cho người dùng nói chung theo quyết định riêng của Công ty TNHH Unlimited Beverage mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần phải thông báo cụ thể cho Công ty TNHH Unlimited Beverage khi ngừng sử dụng Dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Công ty TNHH Unlimited Beverage vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể bị ngăn truy cập Dịch vụ, chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tệp hoặc tài liệu nào khác có trong tài khoản của bạn.

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Điều khoản & Điều kiện của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này và/hoặc cập nhật ngày sửa đổi Điều khoản & Điều kiện bên dưới.

Sửa đổi trang web của chúng tôi

Công ty TNHH Unlimited Beverage bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà trang web kết nối, có hoặc không có thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

Cập nhật cho trang web của chúng tôi

Công ty TNHH Unlimited Beverage đôi khi có thể cung cấp các cải tiến hoặc cải tiến cho các tính năng/chức năng của trang web, có thể bao gồm các bản vá lỗi, sửa lỗi, cập nhật, nâng cấp và các sửa đổi khác ("Cập nhật").

Các bản cập nhật có thể sửa đổi hoặc xóa một số tính năng và/hoặc chức năng của trang web. Bạn đồng ý rằng Công ty TNHH Unlimited Beverage không có nghĩa vụ (i) cung cấp bất kỳ Bản cập nhật nào, hoặc (ii) tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng và/hoặc chức năng cụ thể nào của trang web cho bạn.

Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các Cập nhật sẽ (i) được coi là một phần không thể thiếu của trang web và (ii) tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung của bên thứ ba (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các dịch vụ sản phẩm khác) hoặc cung cấp liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba ("Dịch vụ của bên thứ ba").

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Unlimited Beverage Limited Company sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, hiệu lực, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, đúng đắn, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của chúng. Công ty TNHH Unlimited Beverage không đảm nhận và sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đối với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào.

Dịch vụ của bên thứ ba và các liên kết sau đó chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng chúng cũng như tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

Thời hạn và Chấm dứt

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Công ty TNHH Unlimited Beverage chấm dứt.

Công ty TNHH Unlimited Beverage có thể tùy ý quyết định vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do, đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này có hoặc không có thông báo trước.

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước từ Công ty TNHH Unlimited Beverage trong trường hợp bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Bạn cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách xóa trang web và tất cả các bản sao của chúng khỏi máy tính của bạn.

Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn sẽ ngừng mọi hoạt động sử dụng trang web và xóa tất cả các bản sao của trang web khỏi máy tính của mình.
Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không hạn chế bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Công ty TNHH Unlimited Beverage theo luật hoặc vốn chủ sở hữu trong trường hợp bạn vi phạm (trong thời hạn của Thỏa thuận này) đối với bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận hiện tại.

Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của chủ sở hữu đó và tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi cấu thành hành vi vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cung cấp thông tin sau: (a) chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt anh ta; (b) nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm; (c) thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và email; (d) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền cho phép; và (e) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt nếu khai man, bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Công ty TNHH Unlimited Beverage và các công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác và người cấp phép (nếu có) của công ty không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư hợp lý, do hoặc phát sinh từ của bạn: (a) việc sử dụng trang web; (b) vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào; hoặc (c) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Không Bảo hành

Trang web được cung cấp cho bạn "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN" và với tất cả các lỗi và khiếm khuyết mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Unlimited Beverage Limited Company, thay mặt cho chính mình và thay mặt cho các chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối một cách rõ ràng mọi bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với sự tôn trọng đối với trang web, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và việc không vi phạm cũng như các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty TNHH Unlimited Beverage không cung cấp bảo hành hay cam kết và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến ​​nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc độ tin cậy hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty TNHH Unlimited Beverage cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty TNHH Unlimited Beverage đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính khả dụng của trang web, hoặc thông tin, nội dung và vật liệu hoặc sản phẩm bao gồm trong đó; (ii) rằng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp qua trang web; hoặc (iv) rằng trang web, máy chủ của trang web, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt cho Unlimited Beverage Limited Company không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu máy tính, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần gây hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất kể mọi thiệt hại mà bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty TNHH Unlimited Beverage và bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và biện pháp khắc phục độc quyền của bạn đối với tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền bạn thực trả cho trang web.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Unlimited Beverage hoặc các nhà cung cấp của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thiệt hại do mất lợi nhuận, tổn thất dữ liệu hoặc thông tin khác, vì gián đoạn kinh doanh, vì thương tích cá nhân, vì mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với trang web hoặc liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này), ngay cả khi Unlimited Beverage Limited Company hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang/khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó trong phạm vi lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Thỏa thuận này, cùng với Chính sách quyền riêng tư và mọi thông báo pháp lý khác do Công ty TNHH Unlimited Beverage công bố trên Dịch vụ, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, những điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và Công ty TNHH Unlimited Beverage." quyền hoặc quy định đó. BẠN VÀ Unlimited Beverage Limited Company ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ PHẢI BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG TÍCH LŨY. NGOÀI RA, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG ĐÓ LÀ VĨNH VIỄN CẤM.

từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ hành vi vi phạm sẽ cấu thành từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó.

Việc một trong hai bên không thực hiện và không chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào theo Thỏa thuận này sẽ không có nghĩa là từ bỏ quyền hoặc quyền hạn đó. Bất kỳ việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào theo Thỏa thuận này sẽ ngăn cản việc thực hiện thêm quyền đó hoặc bất kỳ quyền nào khác được cấp ở đây. Trong trường hợp có xung đột giữa Thỏa thuận này và bất kỳ giao dịch mua hiện hành nào hoặc các điều khoản khác, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ chi phối.

Các sửa đổi đối với Thỏa thuận này

Công ty TNHH Unlimited Beverage bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu thành một thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.
Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng Unlimited Beverage Limited Company.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage về việc bạn sử dụng trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó và đương thời giữa bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage.
Bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ khác của Công ty TNHH Unlimited Beverage mà Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ cung cấp cho bạn tại thời điểm sử dụng hoặc mua hàng đó.

Cập nhật Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Dịch vụ và chính sách của mình và chúng tôi có thể cần thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này để chúng phản ánh chính xác Dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Trừ khi luật pháp yêu cầu khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ: thông qua Dịch vụ của chúng tôi) trước khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này và cho bạn cơ hội xem xét chúng trước khi chúng có hiệu lực. Sau đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản được cập nhật. Nếu bạn không muốn đồng ý với những Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản cập nhật nào, bạn có thể xóa tài khoản của mình.

Sở hữu trí tuệ

Trang web và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp của chúng), thuộc sở hữu của Công ty TNHH Unlimited Beverage, cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Việt Nam và quốc tế. Không được sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, tải xuống hoặc phân phối tài liệu theo bất kỳ cách nào, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của Công ty TNHH Unlimited Beverage, trừ khi và trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản & Điều kiện này. Bất kỳ việc sử dụng trái phép tài liệu nào đều bị cấm.

Thỏa thuận trọng tài

Phần này áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào NGOẠI TRỪ KHÔNG BAO GỒM TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC CÔNG ĐẲNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH HOẶC HIỆU LỰC CỦA BẠN HOẶC Unlimited Beverage Limited Company." QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. Thuật ngữ “tranh chấp” có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, hành động hoặc tranh cãi nào khác giữa bạn và Unlimited Beverage Limited Company liên quan đến Dịch vụ hoặc thỏa thuận này, cho dù trong hợp đồng, bảo hành, sai lầm cá nhân, đạo luật, quy định, pháp lệnh hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý hoặc công bằng nào khác. “Tranh chấp” sẽ được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể được pháp luật cho phép.

Thông báo Tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp, bạn hoặc Công ty TNHH Unlimited Beverage phải cung cấp cho bên kia Thông báo về Tranh chấp, là một tuyên bố bằng văn bản nêu rõ tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên đưa ra, các sự kiện dẫn đến tranh chấp. tranh chấp, và cứu trợ yêu cầu. Bạn phải gửi bất kỳ Thông báo Tranh chấp nào qua email tới: hello@unlimitedbeverage.com. Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ gửi bất kỳ Thông báo Tranh chấp nào cho bạn qua đường bưu điện đến địa chỉ của bạn nếu chúng tôi có hoặc đến địa chỉ email của bạn. Bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp thông qua thương lượng không chính thức trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thông báo Tranh chấp được gửi. Sau sáu mươi (60) ngày, bạn hoặc Công ty TNHH Unlimited Beverage có thể bắt đầu phân xử.

Trọng tài ràng buộc

Nếu bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage không giải quyết bất kỳ tranh chấp nào bằng thương lượng không chính thức, bất kỳ nỗ lực nào khác để giải quyết tranh chấp sẽ được tiến hành độc quyền bằng trọng tài ràng buộc như được mô tả trong phần này. Bạn đang từ bỏ quyền khởi kiện (hoặc tham gia với tư cách là một bên hoặc thành viên nhóm) tất cả các tranh chấp tại tòa án trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc theo các quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Một trong hai bên có thể tìm kiếm bất kỳ lệnh cấm tạm thời hoặc sơ bộ nào từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, khi cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của bên đó trong khi chờ kết thúc quá trình phân xử trọng tài. Bất kỳ và tất cả các chi phí, lệ phí và chi phí pháp lý, kế toán và chi phí khác phát sinh bởi bên thắng kiện sẽ do bên không thắng kiện chịu.

Đệ trình và Quyền riêng tư

Trong trường hợp bạn gửi hoặc đăng bất kỳ ý tưởng, đề xuất sáng tạo, thiết kế, ảnh, thông tin, quảng cáo, dữ liệu hoặc đề xuất nào, bao gồm cả ý tưởng cho các sản phẩm, dịch vụ, tính năng, công nghệ hoặc khuyến mãi mới hoặc cải tiến, bạn đồng ý rõ ràng rằng những nội dung gửi đó sẽ tự động được coi là không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản duy nhất của Unlimited Beverage Limited Company mà không có bất kỳ khoản bồi thường hoặc tín dụng nào cho bạn. Công ty TNHH Unlimited Beverage và các chi nhánh của nó sẽ không có nghĩa vụ đối với các bài gửi hoặc bài đăng đó và có thể sử dụng các ý tưởng có trong các bài gửi hoặc bài đăng đó cho bất kỳ mục đích nào trong bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng những ý tưởng như vậy.

khuyến mãi

Đôi khi, Công ty TNHH Unlimited Beverage có thể bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các hoạt động khác ("Khuyến mãi") yêu cầu bạn gửi tài liệu hoặc thông tin liên quan đến bản thân. Xin lưu ý rằng tất cả các Chương trình khuyến mãi có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc riêng biệt có thể chứa các yêu cầu nhất định về tính đủ điều kiện, chẳng hạn như các hạn chế về độ tuổi và vị trí địa lý. Bạn có trách nhiệm đọc tất cả các quy tắc của Khuyến mãi để xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia hay không. Nếu bạn tham gia bất kỳ Khuyến mãi nào, bạn đồng ý tuân theo và tuân thủ tất cả các Quy tắc Khuyến mãi.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên hoặc thông qua Dịch vụ, những điều khoản và điều kiện này được tạo thành một phần của Thỏa thuận này theo tham chiếu này.

Lỗi đánh máy

Trong trường hợp một sản phẩm và/hoặc dịch vụ được liệt kê với giá không chính xác hoặc thông tin không chính xác do lỗi đánh máy, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào đối với sản phẩm và/hoặc dịch vụ được liệt kê với giá không chính xác. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy cho dù đơn đặt hàng đó đã được xác nhận hay chưa và thẻ tín dụng của bạn đã bị trừ tiền hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho giao dịch mua và đơn đặt hàng của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ ngay lập tức cấp tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán khác của bạn với số tiền đã tính.

Điều khoản khác

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản hoặc phần nào trong các Điều khoản & Điều kiện này là không thể thi hành, thì phần còn lại của các Điều khoản & Điều kiện này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản & Điều kiện này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền của Công ty TNHH Unlimited Beverage. Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ được hưởng các biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc biện pháp cứu trợ công bằng khác (không có nghĩa vụ đăng ký bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào) trong trường hợp bạn vi phạm hoặc vi phạm có thể đoán trước. Unlimited Beverage Limited Company vận hành và kiểm soát Dịch vụ của Unlimited Beverage Limited Company từ các văn phòng tại Việt Nam. Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định. Theo đó, những người chọn truy cập Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage từ các địa điểm khác sẽ tự ý làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Các Điều khoản & Điều kiện này (bao gồm và kết hợp với Chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Unlimited Beverage) bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thay thế mọi sự hiểu biết trước đó, giữa bạn và Công ty TNHH Unlimited Beverage liên quan đến chủ đề của nó và bạn không thể thay đổi hoặc sửa đổi. Các tiêu đề phần được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được nhập khẩu hợp pháp.

từ chối trách nhiệm

Unlimited Beverage Limited Company không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, mã hoặc bất kỳ sự thiếu chính xác nào khác.

Công ty TNHH Unlimited Beverage không cung cấp bảo đảm hoặc bảo đảm.

Trong mọi trường hợp, Công ty TNHH Unlimited Beverage sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù là do hành động của hợp đồng, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Công ty TNHH Unlimited Beverage có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage và nội dung của nó được cung cấp "nguyên trạng" và "như sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm hoặc cam kết nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Unlimited Beverage Limited Company là nhà phân phối chứ không phải nhà xuất bản nội dung do bên thứ ba cung cấp; do đó, Công ty TNHH Unlimited Beverage không kiểm soát biên tập đối với nội dung đó và không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tiền tệ của bất kỳ thông tin, nội dung, dịch vụ hoặc hàng hóa nào được cung cấp thông qua hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty TNHH Unlimited Beverage từ chối cụ thể tất cả các bảo đảm và tuyên bố trong bất kỳ nội dung nào được truyền trên hoặc liên quan đến Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage hoặc trên các trang web có thể xuất hiện dưới dạng liên kết trên Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage hoặc trong các sản phẩm được cung cấp như một phần hoặc liên quan đến Dịch vụ của Công ty TNHH Unlimited Beverage, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền của bên thứ ba. Không có lời khuyên bằng miệng hoặc thông tin bằng văn bản nào được đưa ra bởi Unlimited Beverage Limited Company hoặc bất kỳ chi nhánh, nhân viên, cán bộ, giám đốc, đại lý hoặc những người tương tự nào của công ty sẽ tạo ra sự bảo đảm. Thông tin về giá cả và tính khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Unlimited Beverage Limited Company không đảm bảo rằng Dịch vụ của Unlimited Beverage Limited Company sẽ không bị gián đoạn, không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi.

Liên hệ chúng tôi

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
 • Email : hello@unlimitedbeverage.com
 • Số điện thoại : +84 (0) 28 44581350

Đã thêm vào giỏ hàng