Chuyển đến nội dung

Vuốt sang phải IPA New England

Hoppy, Hazy, Crushable

Một loại bia hiện đại dành cho thời đại di động, IPA này phù hợp với mọi người. Hoa bia, mạch nha và thân bia được cân bằng để tạo nên hương vị tròn trịa cho một đêm trên ghế dài hoặc một đêm muộn trên thị trấn.

4,3% ABV 19 IBU

Bây giờ chúng tôi phân phối đến nhiều quốc gia hơn!
Chúng tôi sẽ cải tiến trang web và hệ thống đặt hàng của mình để phù hợp với các đối tác mới của chúng tôi - nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trên trang web nội địa Việt Nam hiện tại này, vui lòng gọi cho Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được kết nối với các nhà phân phối mới trong nước và khu vực của chúng tôi tại +84 (0) 28 44581350 cho Việt Nam hoặc +1 (800) 335-4217 cho khách hàng quốc tế.

Back to top

Đã thêm vào giỏ hàng