Chuyển đến nội dung

Nạp CO2 (Thùng Nhôm 8 Lít)

Log in to purchase

Các hộp nhôm CO2 8 lít nạp lại của chúng tôi cung cấp khí CO2 cấp thực phẩm.

Bạn nên giữ một hộp dự phòng tại chỗ để tránh gián đoạn dịch vụ trong khi các hộp thay thế được vận chuyển.

Đã thêm vào giỏ hàng