Chuyển đến nội dung

Thủy tinh: WSBC Pilsner 400ml

Ly pilsner mang nhãn hiệu Winking Seal Beer Co. cổ điển của chúng tôi có kích thước hoàn hảo để phục vụ từ lon của chúng tôi.

Giữ một rót 330ml.

Back to top

Đã thêm vào giỏ hàng