Chuyển đến nội dung

Ly: TOB Pilsner 330ml

Ly pilsner mang nhãn hiệu Three On A Bike Brewing Co. cổ điển của chúng tôi có kích thước hoàn hảo để phục vụ từ lon của chúng tôi.

Giữ một rót 330ml.

Back to top

Đã thêm vào giỏ hàng