Chuyển đến nội dung

Ly: TOB Pilsner 330ml

Log in to purchase

Ly pilsner mang nhãn hiệu Three On A Bike Brewing Co. cổ điển của chúng tôi có kích thước hoàn hảo để phục vụ từ lon của chúng tôi.

Giữ một rót 330ml.

Đã thêm vào giỏ hàng